Bilden visar en ikon som illustrerar funktionen att flytta knappar
Kåserier
 
 

 
2007-06-02

Text och foto: Hjalmar Granath

Restaurering av Näveån

Idylliskt i Nävekvarn. Men har man synat Näveån tidigare så fanns det mycket skräp i och intill ån. Tills idag. Underhållet har nämligen varit eftersatt länge, men nu har båtklubben NQBK påbörjat en restaurering av åns nedre del (mellan bruket och hamnen).
 
Samling för genomgång av förmiddagens aktivitet. Klubben har några arbetsdagar varje år för underhåll. Denna gång avdelades några man till att städa ån.
 
Först berättade klubbens representant för fiskesektionen, Lars Ahlsson, om bakgrunden till aktiviteten. Kortfattat är det övergripande syftet med åns restaurering att stimulera reproduktion av öring och flodnejonöga. Till att börja med behövde ån rensas från skräp, vilket bedömdes hinnas med denna förmiddag.
 
Vi fick se en restaureringsplan som tagits fram med hjälp av en konsult som heter Erik Sjölander. Han och länsstyrelsens Helena Sundström gjorde fältbesök i slutet av april. Jag ringde Erik och växlade ett par ord med honom angående planen och han passade på att berätta att han var mycket nöjd med länsstyrelsens samarbete på sistone. Exempelvis offrade Helena en ledig dag för att kunna göra fältbesöket.
 
Restaureringsplanen har intressanta illustrationer (även bild på flodnejonöga "live" i ån) som kan beskådas här (1 MB, kräver Adobe Reader).
 
Städningen började från åns mynning. Där är det för djupt för vanliga stövlar och då kom krattor till användning.
 
Som sagt, det fanns mycket skräp. Särskilt av metall. Kraftig balk och räls. Och en V4-motor! Vi gjorde först högar med jämna mellanrum som sedan bars upp till vägen. Utom motorn, den får grävmaskinen lyfta bort...
 
 
Ett par vändor med dubbla kärror behövdes innan vi hade samlat ihop skräpet på en uppsamlingsplats inför vidare transport. Klara efter tre timmar och varvade sedan ner med fika utanför klubbstugan.
 

 


 
 
 

Nyare artikel: 2007-06-16 Supporterutryckning

Äldre artikel: 2007-03-04 Upplevt under Andra chansen 
Ämnet tillhör eggelse (portalen)
 

Ful design — vem bryr sig?