Bilden visar en ikon som illustrerar funktionen att flytta knappar
   
   

   
  2017-01-20

  Text: Hjalmar Thulin

  Socialisation

  I startskedet för Nyköpings omställningsgrupp diskuterade vi att ha tröjor med tryck på. Diskussionen kom visserligen inte i mål, men jag kan åtminstone visa ett utkast som jag gjorde:

   

  Bilden visar ett tröjtryck med fem ord: Ekosystem, Klimat, Energi, Socialisation och Ekonomi.

  Tre av begreppen — klimat, energi och ekonomi — behöver knappast förklaras, men ekosystem (egentligen ekosystemtjänster) är kanske ett obekant begrepp. I diverse foldrar har vi gett exempel på ekosystemtjänster såsom fiskbestånd, grundvattennivåer och jordbördighet. Utkastets femte begrepp — socialisation — är nog det mest krångliga, både att förklara och förstå. Jag kommer inte ihåg hur jag kom in på just ordet socialisation, men när jag smakade på det så tyckte jag (och tycker fortfarande) att begreppet passar för stora delar av omställningsprocessen. Utkastet och särskilt begreppet socialisation mötte dock tveksamhet i omställningsgruppen. Då insåg jag behovet av en begreppsförklaring. Men jag fann ingen klockren förklaring på nätet att länka till. Därför tog jag godbitar från olika håll och pusslade ihop till följande:

  Förmedling och inlärning

  av

  normer och kultur

  för

  samlevnad och överlevnad

   

  I och med att diskussionen om tröjtryck inte kom i mål så föll ovanstående i glömska. Dags att damma av begreppet eftersom det passar utmärkt nu när kommuner börjar förmedla budskap om hållbara livsstilar. Och antalet förebilder ökar hela tiden. Det blir lärorikt för både barn och många vuxna!

   

   
   
  Huvudsidans artiklar
   

  Här används Hjapportal — Hjalmars rapportal — portal för rapporter