Bilden visar en ikon som illustrerar funktionen att flytta knappar
   
   

   
  2016-05-26

  Text: Hjalmar Thulin

  Därför behövs lågenergisamhälle

  Mitt sökande på webben efter argument för att vara energisnål i den fossilfria framtiden, ledde mest till att vi behöver underlätta utmaningar såsom förbrukningsbalansering och långtidslagring. Jag hittade förvånansvärt lite om att undvika ekologiskt fotavtryck i det här fallet. Drygt hälften av mänsklighetens totala ekologiska fotavtryck orsakas av koldioxid från fossila bränslen. Kommer den fossilfria framtiden ha kvar allt av den andra hälften, eller?

   

  Johan Rockström säger "mer tjänstekonsumtion" och "mindre prylar". Underförstått, enligt mig, är det inte okej att konsumera vilka tjänster som helst, eftersom tjänsterna inte får orsaka alltför stora ekologiska fotavtryck. Med andra ord får tjänsterna inte utnyttja alltför stor del av planetens förnybara förmåga. Detsamma gäller vissa vanor, såsom riklig användning av varmvatten. Att skaffa fler solpaneler för att kunna slösa på varmvatten är inte okej, eftersom varje solpanel (läs pryl) orsakar ekologiskt fotavtryck.

  När jag förespråkar lågenergisamhälle så tänker jag på att många saker (inklusive tjänster och vanor) som förbrukar energi i livscykeln, orsakar ekologiska fotavtryck även om energiproduktionen är förnybar. Alltså hänger högenergisamhället för alltid ihop med stort ekologiskt fotavtryck. I och med att vårt sammanlagda ekologiska fotavtryck redan överskrider planetens gränser så behöver en av åtgärderna vara att sänka samhällets totala energiförbrukning, samtidigt som både befolkning och global rättvisa ökar. Annars, om alla i framtiden skulle slösa på varmvatten... ja, du fattar.

  Om vi klamrar oss fast vid högenergisamhället så framträder en hotbild, som många fortfarande verkar blunda för. Hotbilden är att vi inte kommer att hålla oss inom planetens gränser ens efter att vi har genomfört omställning till förnybar energiproduktion (inte heller efter att vi på andra sätt har minimerat den antropogena delen av växthuseffekten). Och om vi fortsätter att inte hålla oss inom planetens gränser så blir konsekvenserna ödesdigra.

  På kort sikt är det ännu viktigare att sänka energiförbrukningen, eftersom omställningen till förnybar energiproduktion har långt kvar. För det långa perspektivet, när all energiproduktion är förnybar, sammanfattar jag att det ändå inte kommer att finnas marginaler för utsvävningar. Med tanke på varmvattenexemplet så är jag mentalt inställd på att planeten inte tål ett högenergisamhälle då heller.

   


   
   
   
  Huvudsidans artiklar
   

  Ful design — vem bryr sig?