Bilden visar en ikon som illustrerar funktionen att flytta knappar
   
   

   
  2015-03-15

  Text och foto: Hjalmar Granath

  Hur ställer man om?

  Bilden visar en cykelkärra med skylt. På skylten står det OMSTÄLLNING NYKÖPING, TILL ETT HÅLLBART SAMHÄLLE, GÅ MED!

  Hur följer man skyltens uppmaning att ställa om till ett hållbart samhälle? Jag ger min syn på hur man gör.

   

  Omställningens syfte är att åtgärda fem problemområden:

  Vissa ser utvecklingen i Kina och Indien som ett eget problemområde, för att de länderna har börjat göra som vi andra har gjort länge. Men vi andra kan inte hävda att de ska göra annorlunda än vi gör, eftersom vi är förebilder. Alltså måste vi ställa om extra snabbt. Särskilt vi i Sverige, eftersom vi tillhör de sämsta förebilderna (år 2010/2014 hade vi det tionde största ekologiska fotavtrycket enligt Living Planet Report).

  Det förekommer att beskrivningar av omställning använder begreppen inre omställning och yttre omställning. Det gör jag också, men jag inleder med perspektiven att ställa om sitt liv och att ställa om samhället — som har kopplingar till inre och yttre omställning (begreppen förklaras på mitt vis under egen rubrik nedan).

  Målet för att ställa om sitt liv är inre frid, och målet för att ställa om samhället är trygghet. I båda perspektiven är ett delmål att vara bra förebild.

  Att ställa om sitt liv är inte tillräckligt för att uppnå inre frid — man är beroende av ett tryggt samhälle. Å andra sidan blir inte samhället helt omställt förrän folk ställer om sina liv. Därför behövs båda omställningarna. Men de är svåra att genomföra. Beslutsfattarna måste inte bara göra rätt själva — de måste även göra det lätt för folk att göra rätt.

  Samhällets omställning underlättar alltså för folk att ställa om sina liv. Kruxet är att samhället inte gör omställningen förrän den efterfrågas. Forskare och experter gör vad de kan för att påverka politik och näringsliv. Det är dock politiskt självmord att gå för fort fram och det är hård konkurrens i näringslivet. Alla som redan är omställare (folk som ställer om sina liv) bör därför hjälpa till på samhällsnivå genom att sprida omställningsbudskap och uppmuntra beslutsfattarna, så att det blir växelverkan. Då påskyndas samhällets omställning som i sin tur leder till att fler ställer om sina liv, vilket påskyndar samhällets omställning ännu mer och så vidare.

   

  Inre och yttre omställning

  Att ställa om sitt liv omfattar inre omställning och individuell yttre omställning (individuell = på hushållsnivå).

  Att ställa om samhället är synonymt med gemensam yttre omställning (gemensam = på minst kommunal nivå).

  Den inre omställningen handlar mycket om förändrad värdegrund och att ta mer hand om sig och sina närmaste både hälsomässigt och själsligt — att leva sundare.

  I den individuella yttre omställningen (på hushållsnivå) drar man sitt strå till stacken så gott man kan. Det finns massor att göra, jag har själv åtgärder som är kvar att göra (kolla gärna aktuell status). De åtgärder som jag redan har gjort har inte varit svåra att starta, för har man genomgått den inre omställningen så kan man ändra mycket i sin livsstil utan att det känns som uppoffringar. Exemplen nedan omfattar stort som smått, och innehåller som sagt mer än jag gjort hittills i skrivande stund. I och med att en stor del av åtgärderna mest hör ihop med klimatet så listar jag dem separat. Tips: Prova Klimatkontot för att kolla nyttan av dina åtgärder.

  Klimatåtgärder:

  Övriga åtgärder:

  Den gemensamma yttre omställningen (på minst kommunal nivå) delar jag in i beslutsfattarnas ansvar och vad det övriga folket bör göra. Beslutsfattarnas ansvar är att bedriva hållbar samhällsutveckling och på så vis skapa och behålla en rimlig nivå av trygghet för alla (även för kommande generationer, annars vore inte utvecklingen hållbar). Många beslutsfattare anser nog att de redan bedriver hållbar samhällsutveckling, men samhället har inte ställt om tillräckligt förrän de fem problemområdena är åtgärdade. Tidigast då är samhället riktigt hållbart. Sedan ska den hållbara samhällsutvecklingen fortsätta (ständigt).

  Beslutsfattarnas åtgärder i en mycket komprimerad lista:

  Åtgärder som det övriga folket bör göra:

   

   


   
   
   
  Huvudsidans artiklar
   

  Ful design — vem bryr sig?