Bilden visar en ikon som illustrerar funktionen att flytta knappar
Kåserier
 
 

 
2013-07-10

Text och foto: Hjalmar Granath

Gång- och cykelbanor

De flesta skyltarna vid Nyköpings gång- och cykelbanor hänvisar inte till någon sida för gående respektive cyklister. Man får kolla kantstenarna i vägkorsningar för att se hur trafikplaneraren har tänkt.

Men kantstenarna ger inte alltid svaret.

Jag undrar varför man inte använder fler skyltar som är så här tydliga.

Hur som helst, i de ovanstående fallen är cykelbanan närmast bilvägen. Folk utgår kanske från att det alltid är så.

Det finns dock undantag i Nyköping. Möjligtvis var det en Stockholmare som ritade den här korsningen, för de lär ha ett särskilt tänk där (enligt Wikipedia).

Oavsett var i världen man är så borde man väl gå så långt bort som möjligt från bilvägen. Det är lättare för cyklister att anpassa hastigheten så att man passerar pölar när det inte stänker.

På vilken sida går man när det inte finns någon bilväg i närheten? Hämtat från NTF:
"Den enda reglering som finns i trafikförordningen är att gående som använder vägrenen eller körbanan om möjligt ska gå längst till vänster i färdriktningen. Det verkar därför rimligt att man går till vänster i färdriktningen på en gång-, cykel- och mopedbana (gemensam bana)."

Dessutom finns det ett skäl som NTF skulle kunna lägga till i deras artikel, nämligen att hundar som går fot brukar vara tränade att gå intill vänstra diket. 
 
 

Nyare artikel: 2013-09-22 Min nya livsstil (tillägg: som broiler)

Äldre artikel: 2013-05-25 Fasta två dagar i veckan 
Ämnet tillhör eggelse (portalen)
 

Ful design — vem bryr sig?