Bilden visar en ikon som illustrerar funktionen att flytta knappar
   
   

   
  2016-05-15

  Text: Hjalmar Thulin

  Flyg i framtiden, INTE nu!

  Planering pågår för fullt på många håll för att utföra åtgärder till förmån för klimatet. Många planer är dock utdragna i tiden, vilket gör att våra växthusgasutsläpp fortsätter i hög takt ett tag till. Utsläppen ackumuleras i atmosfären och orsakar negativ effekt under lång tid. Det vore alltså bäst att i möjligaste mån genomföra åtgärder så snabbt som möjligt. Vissa åtgärder är svåra att påskynda på grund av tiden det tar att bygga saker. I en del fall behövs vidareutveckling först, och vissa saker har vi inte ens lösningar för ännu. Men det finns åtgärder vi kan vidta omedelbart, om bara viljan finns.

   

  Flygbranschen har hopp om framtiden. De har flera klimatåtgärder* på gång och kommer sannolikt att lyckas relativt bra. Med relativt menar jag att samhällsnyttan kommer att vara stor i förhållande till flygandets fortsatta negativa effekter. Samhällsnyttan är exempelvis att underlätta internationella uppdrag för personer med stor arbetsbörda. Men att turistnäringen har stor nytta av flyget tycker jag inte är tillräckligt argument för att fortsätta flyga, åtminstone inte förrän flygbranschen har verkställt sina åtgärder.

  Förresten behöver vi inte turista mindre bara för att vi flyger mindre, eftersom vi ändå kan (och hinner) resa klimatvänligt till turistmål någorlunda långt bort. Turistmål som "kräver" flyg kan vi fortfarande se fram emot i framtiden. Att minska flygandet till dess är verkligen en åtgärd vi alla kan vidta omedelbart, om bara viljan finns.

  Vem vill inte hjälpa till att hejda klimatförändringarna?

   

  *) Flygbranschens klimatåtgärder:

   


   
   
   
  Huvudsidans artiklar
   

  Här används Hjapportal — Hjalmars rapportal — portal för rapporter