Bilden visar en ikon som illustrerar funktionen att flytta knappar
   
   

   
  2016-02-21

  Text: Hjalmar Granath

  Arbetstid och tillväxt

  Varför gå ner i arbetstid?

  Om vi slutar ha ekonomisk tillväxt som samhällsnorm så kan normalarbetstiden minskas tack vare att våra teknologiska framsteg har effektiviserat vårt arbete. Rätt tid är nu när prylproduktionen behöver minskas för klimatets skull. Cirkulär ekonomi skapar visserligen sysselsättning, men delningsekonomin gör att sysselsättningen minskar totalt. När normalarbetstiden minskas blir det en förskjutning av arbetskraft från prylproduktion till de yrken som har oförminskad efterfrågan och som därmed har fått underskott av personal.

  Följdfråga 1: Sjunker realinkomstnivån då?

  Ja, men det är ingen nackdel eftersom det sker i takt med det minskade behovet av köpkraft. Hushållen får ju lika mycket pengar över till annat än onödiga prylar.

  Följdfråga 2: Kan den befintliga normalarbetstiden bevaras för att ge tillväxt i form av grön tillväxt?

  Grön tillväxt skulle i så fall innebära att styra om den fortsatt ökande prylproduktionen till exempelvis elbilar och CCS-anläggningar. Grön framtid utesluter sådan tillväxt eftersom klimatmålet inte kan nås ens med dagens nivå av prylproduktion. Om vi redan nu — medan vi är fossilberoende — bygger elbilar för dagens omfattning av bilåkande, då missas klimatmålet i förtid. Samma sak gäller byggande av många CCS-anläggningar — koldioxid kan istället bindas i odlingsjorden med 4-promilleinitiativets plöjningsfria metod (tillägg 2018-11-09: eller kanske snarare med mellangrödor). Med tanke på sådan metod (som även ger bättre odling) så vore det resursslöseri att bygga CCS-anläggningar för utsläpp från exempelvis fossilbaserade kraftverk, eftersom sådana utsläppsbovar kommer att ersättas relativt snabbt av hållbara (åtminstone fossilfria) motsvarigheter. Ersättandet går kanske så snabbt att man inte ens hinner uppnå den avsedda nettonyttan av CCS. Hur som helst så verkar det som att CCS-behovet kommer att finnas kvar för vissa industriprocesser — de som är fossilfria men ändå skapar växthusgaser och som ännu inte kan förhindra utsläpp. De behöver dock undvika den överdimensionering av CCS som nuvarande produktionstakt skulle ha. För övrigt utgår jag från att den industrin tar alla kostnaderna för CCS, men helst bör man göra sitt yttersta för att helt undvika CCS (genom att återanvända sina växthusgaser) eftersom man annars skjuter problem framför sig.

  Alltså — banta klimathotande produktioner så fort som möjligt och bygg inte fler elbilar* och CCS-anläggningar än vad som behövs i vår resurssnåla framtid. Satsa i lagom takt — inom ramen för minskad prylproduktion totalt sett — på hållbar energiproduktion!

  *) Alla fossildrivna bilar fasas ut snarast. Bara en delmängd ersätts av enskilt ägda elbilar (i de fall som egen bil är nödvändig). Resten ersätts av bilpooler, kollektivtrafik och cykling.

   


   
   
   
  Huvudsidans artiklar
   

  Ful design — vem bryr sig?