Bilden visar en ikon som illustrerar funktionen att flytta knappar
   
   

   
  2014-02-13

  Text: Hjalmar Granath

  Inrikesekonomi

  När man diskuterar lokal ekonomi handlar det ofta om lokal timbank (lokalt utbyte av tjänster utan valuta) och lokal valuta (lokalt inom en kommun eller region). Även jag har sett det så, tills nyligen. För mig betyder numera lokal ekonomi att man har nationell ekonomi som är relativt oberoende av internationell ekonomi. Med andra ord är det en slags inrikesekonomi som jag föreställer mig.

  Syftet med sådan inrikesekonomi är att skydda den nationella ekonomin mot störningar i det globala finansväsendet. Min grundläggande princip är att nationen har dubbla valutor, alltså en svensk utrikesvaluta (SEK) och en inrikesvaluta. Bankärenden inklusive betalkort och dess transaktioner (från exempelvis livsmedelsbutiker) ska kunna hållas igång inom landet så länge vi gör affärer inrikes. Vissa banker skulle därför undvika internationella beroenden. Jag tänker mig att det är relativt små banker som anammar detta, såsom JAK Medlemsbank. Stora banker hanterar både de nationella och internationella ekonomierna (båda svenska valutorna), men riskerar att tidvis bli handlingsförlamade av internationella ekonomistörningar. Alltså gäller det för de bankkunder som vill minska sårbarheten att ha konton och betalkort (eller motsvarande) hos de renodlat nationella bankerna.

  Med det här resonemanget faller argumenten för att begränsa timbanker och valutor till mindre områden. Fördelar med nationell lösning är bland annat att man kan samla den nationella kompetensen för att skydda sig mot angrepp från internet och för att försvåra förfalskning av värdebevis. Det är ju annars bara en tidsfråga innan sånt drabbar lokala timbanker och lokala valutor. Dessutom måste IT-stödet förvaltas (inklusive drift) av pålitligt folk, vilket skulle kunna samordnas under bankernas inrikesförening (bestående av folkvalda representanter).

  På tal om IT-stödet så förväntas en räntefri marknadsportal vara inkluderad och optimerad för smarta telefoner. Sånt har jag skrivit om i tidigare artikel, men nu föreslår jag två skillnader:

   

   
   
  Huvudsidans artiklar
   

  Här används Hjapportal — Hjalmars rapportal — portal för rapporter