Bilden visar en ikon som illustrerar funktionen att flytta knappar
   
   

   
  2014-01-05

  Text: Hjalmar Granath

  Lobbying

  Nordiska forskare försöker minska vår allmänna överkonsumtion genom att förbättra våra politikers beslutsfattande. Forskarnas senaste påtryckningsmedel är en bok som de har skrivit för politikerna. Boken finns även som pdf.

  Boken har många kommentarer från intervjupersoner, varav jag har valt ett citat ur en sådan kommentar:

  "Faktum är att människor som söker makt ofta är materialistiskt orienterade. Vi – hållbarhetsmedvetna människor – hotar deras sätt att leva ... Människor som är mindre villiga att släppa taget är människor med mycket makt. Detta är en paradox som tydligt fördröjer utsikterna för hållbarhet att ta sig in i den vanliga politiken."

  (Kommentaren finns på sidan 104 i boken = pdf-sidan 106)

  Min tolkning av den kommentaren är att de flesta politikerna (som har gårdagens kultur) är så pass måna om sin egen fortsatta överkonsumtion att de medvetet kommer att undvika annan politik oavsett vad medborgarna vill. Det betyder i så fall att när medborgarna vaknar (genomskådar samhällets systemfel) så är de nämnda politikerna inte lämpliga representanter för oss. Om inte för annat så ger det anledning att rösta på de politiker som redan har vaknat (såsom Enhet).

  PS Om du tycker det är för mycket att läsa hela boken så rekommenderar jag att åtminstone läsa avsnittet Sammanfattning av viktiga budskap för beslutsfattare (sidorna 10-11 i boken = pdf-sidorna 12-13). DS

   

   
   
  Huvudsidans artiklar
   

  Här används Hjapportal — Hjalmars rapportal — portal för rapporter