Bilden visar en ikon som illustrerar funktionen att flytta knappar
   
   

   
  2013-10-17

  Text och foto: Hjalmar Granath

  Närmare demokrati

  Ifall du inte har hört talas om direktdemokrati så kan du förkovra dig genom att läsa om direktdemokrati hos några politiska partier:

  I artikeln om framtidens marknadsekonomi skrev jag att kravspecifikationer kan tas fram på demokratisk väg och att representanter styrs av dialog med konsumenterna. Jag hoppas att ingen tvivlar på webbens potential att vara plattform för dialogen. Möjligtvis är det svårare att föreställa sig metoden bakom den demokratiska vägen i detta sammanhang:

  Konsumenterna behöver komma närmare producenterna. Representanterna blir kittet mellan konsumenterna och producenterna, men konsumenternas olika viljor måste hanteras på något sätt. Jag tänker mig en vidareutveckling av direktdemokrati så att produkters designdetaljer (inklusive materialval och tillverkningsteknik) kan omfattas.

  På tal om demokratiska avstånd så passar jag på att reflektera över de stora avstånden som dagens makthavare förespråkar:

  Globalisera inte mer än vad som redan skett, vi ska definitivt undvika en världsregering. Förhandlingar och samarbeten fungerar ändå på internationell nivå.

   

   
   
  Huvudsidans artiklar
   

  Här används Hjapportal — Hjalmars rapportal — portal för rapporter