Bilden visar en ikon som illustrerar funktionen att flytta knappar
Kåserier
 
 

 
2004-10-03

Text och foto: Hjalmar Granath

BMX-bana i Oxelösund

Idag var det en BMX-träff i Oxelösund. En jämn grusplan har gjorts om till en BMX-bana av dem som bor i området.

 

    

Förr i tiden brukade man under vintern spola is på grusplanen, men man har kommit överens med kommunen om att använda den till BMX istället. Det finns alltid lite mer man kan göra för att vidareutveckla banan, men den har blivit så här pass klar ganska nyligen. Bra timing med tanke på att Dainon i samma skede ämnar dra igång BMX-verksamhet.

 

   Några av "hemmaåkarna" på startrampen. Ett par representanter för Dainon fick samspråka med de föräldrar som är mest engagerade i banan.
  

Den största eldsjälen av alla skötte startgrinden när ungdomarna skulle rejsa.

   De flesta hoppen är så breda att det går att hoppa två i bredd.
   För de ditresta åkarna var det ovant med så många hopp, men nu fick de chansen att prova ordentligt.
   Tränar man tillräckligt klarar man så småningom av att hoppa över hela dubbelhoppet. Men jag tänker aldrig försöka!

 


 
 
 

Nyare artikel: 2004-12-21 100% support

Äldre artikel: 2004-09-11 Motkrafter i Nyköping 
Ämnet tillhör eggelse (portalen)
 

Ful design — vem bryr sig?