2013-11-13

Text: Hjalmar Granath

Många patent...

...och många tvister. Jag har inga siffror, inte ens för IT som är den bransch jag jobbar i. Men jag bevakar nyhetsflöden för IT-branschen och tycker att det är löjligt många tvister om patent. Det är möjligt att IT-branschens mjuka sida (programvaror) är särskilt utsatt. Utan att ha frågat företagsledare om fördelar och nackdelar så är mitt intryck att patentreglerna borde göras om (för alla branscher). Det verkar ju vara så kontraproduktivt, förutom tjafsets onödiga kostnader så hämmar det utvecklingen.

För innovationernas skull behöver det fortfarande finnas patent, men min nuvarande tanke är att den maximala tidsgränsen för alla patent borde förkortas och att man inte ska kunna förlänga. Huvudsaken är att man hinner förfina sin uppfinning, starta produktion och tjäna pengar på sitt tillfälliga monopol. Det ger tillräcklig drivkraft för alla uppfinnare att fortsätta utveckla idéer. Sedan, när tiden för ett patent har gått ut, kan fler hjärnor (från andra företag) hjälpa till att vidareutveckla produkten.

 


 
 
 
  Bilden visar en ikon som illustrerar funktionen att flytta knappar
   

   
  Huvudsidans artiklar
   

  Här används Hjapportal — Hjalmars rapportal — portal för rapporter