2013-10-16

Text: Hjalmar Granath

Framtidens marknadsekonomi

Här tonar jag medvetet ner utbud och efterfrågan. För mitt resonemangs skull fokuserar jag istället på reklamen, det vill säga att marknadsekonomin är reklambaserad i dagsläget. Producenternas konkurrens handlar ju mer om att ha den effektivaste reklamen än att ha den bästa produkten.

Jag önskar att reklam i producenters regi bara vore tillåten på deras fasta egendom, egna webbplatser och personalens kläder. Konsumenter ska dock kunna prenumerera på nyhetsbrev och beställa broschyrer. Jag vill ju inte att reklambranschen ska bli arbetslös.

Hur ska konsumenterna då få upp ögonen för en viss producent? Det sägs att "syns man inte så finns man inte". Men allting är relativt. Om alla producenter har någorlunda likvärdiga förutsättningar att bli upptäckta så blir produkterna både trovärdiga och mer prisvärda.

Två portaler i offentlig regi kan ge nämnda förutsättningar. Den ena portalen har sin givna plats på webben. Den andra har jag än så länge bara hunnit tänka mig att den är avgränsad till att inte vara pappersbaserad (troligtvis text-TV eller knapptelefon). Hur som helst så får alla producenter en standardiserad presentation med färsk kampanjtext i båda portalerna och på webben får man dessutom lika stora ytor för valfria bilder samt länk till sin webbplats. Opartisk sökfunktion i båda fallen.

Du tvivlar kanske på att såna portaler skulle kunna bli bra om de utvecklas i offentlig regi. Låt mig fortsätta mitt resonemang...

Hittills har vi reklamfinansiering att tacka för att webben har "gratis"-tjänster såsom sökmotorer. Med sånt exempel i åtanke kan man hävda att en reklambegränsning skulle hämma innovationer. Jag håller till viss del med om det, men vi kommer generellt sett att ha avancerad utveckling ändå. Tack vare webbens diskussionsmöjligheter framgår det vilka egenskaper som utvecklingen förväntas ge och med offentliga forskningsanslag kommer även oförutsedda uppfinningar.

I framtiden beskriver konsumenterna sina förväntningar snarare än att producenterna trugar. Kravspecifikationer kan tas fram på demokratisk väg. Avlönade representanter väljs ungefär som politikerna och styrs av dialog med konsumenterna. Samma princip vid utvärderingar. Processerna liknar offentliga upphandlingar men med hjälp av alla som bryr sig. Konkurrensen baseras då på designtävlingar och konsumentnytta. Bästa förslagen kommer till produktion. Ofta flera varianter (ibland även olika producenter) för att uppfylla behovet av variation. Nya krav leder till vidareutveckling (med samma eller annan producent). Produktionen fortsätter så länge den bedöms vara hållbar.

Att de offentliga portalerna blir bra hänger alltså på valet av representanter och att frivilliga personer bidrar med sin kompetens. Inte konstigare än communities för öppen källkodsprojekt.

 


 
 
 
  Bilden visar en ikon som illustrerar funktionen att flytta knappar
   

   
  Huvudsidans artiklar
   

  Här används Hjapportal — Hjalmars rapportal — portal för rapporter