Bilden visar en ikon som illustrerar funktionen att flytta knappar
   
   

   
  2015-03-04

  Text: Hjalmar Granath

  Hållbara webbtjänster

  Att slippa reklam är nog det vanligaste argumentet när privatpersoner betalar för sina webbtjänster. Jag håller med, men jag vill betala för hållbarhetens skull också. Prisets variation bör återspegla vårt beteendes påverkan på jordens resurser och klimatet. Dessutom behövs det tillräckligt mycket skatt (förutom momsen) på webbtjänster och bredband, så att alla blir motiverade att bry sig.

  Snabbt bredband med fast månadsavgift för fri trafikmängd minskar konsumenternas medvetenhet om trafikens konsekvenser. Internet och världens datacenter förbrukar massor av energi som beräknas orsaka mer koldioxidutsläpp än flyget om fem år (enligt Miljö & Utveckling) och tillverkningen av deras utrustning har stort ekologiskt fotavtryck.

  I sociala medier är alla redaktörer, men hur många av dessa känner sitt ansvar som producent? Jag tillhör en minoritet som minskar bildupplösningen före uppladdning av stillbilder och jag gallrar gamla uppladdade filmer, men i och med att jag och mina likasinnade är en minoritet så har vårt beteende ingen nämnvärd betydelse i det stora hela. Därför behövs ett lockbete i form av att konsumenterna får lön för mödan genom att betala mindre, vilket förutsätter att man överhuvudtaget betalar. Exempelvis bör det inte ingå en webbtjänst med stort lagringsutrymme (för bland annat originalbilder) vid köpet av en smart telefon. Det vore smartare att sådan webbtjänst har periodisk avgift med start redan vid köpet, och ju tätare steg vid utökning (av utrymme och avgift) desto mer pedagogiskt.

  Som komplement till den belöningsbaserade prissättningen bör webbtjänsterna ha funktioner som gör det lätt att göra rätt, såsom varningsmeddelande vid uppladdning av stillbild med hög upplösning samt påminnelser när stora filer har passerat viss ålder. Gränserna bör väljas personligt och påminnelsetid bör även kunna väljas per fil.

   

   
   
  Huvudsidans artiklar
   

  Här används Hjapportal — Hjalmars rapportal — portal för rapporter