Bilden visar en ikon som illustrerar funktionen att flytta knappar
   
   

   
  2014-09-25

  Text: Hjalmar Granath

  Hur kan vi leva hållbart år 2030?

  Klimatmanifestationen (se föregående artikel) gör den rubricerade frågan högaktuell. Christer Sanne besvarade frågan på ett konkret sätt i Naturvårdsverkets rapport 6524 (klicka sedan på pdf för gratis nerladdning).

  Fyra citat som jag har valt:

  ”Den här rapporten handlar om hur vi kan tänkas leva på ett hållbart sätt på 2030-talet i Sverige — och dessutom med ett gott globalt samvete.”

  ”Ökande effektivitet i produktionen behöver inte leda till att den växer så som hittills skett. I stället kan man skapa välfärd i andra, ekologiskt hållbarare former. Tekniken måste styras i en sådan riktning och effektiviteten i produktionen omsättas i mer fritid snarare än ökad konsumtion. Vad det kan innebära i Sverige är i grunden vad denna rapport handlar om.”

  ”Den här rapporten är medvetet sträng mot oss. Kanske är den "quijotisk" efter Don Quijote, idealisten i en oförstående värld, när den ställer upp de vetenskapliga miljökraven som villkor för vardagslivet. Många kommer att säga att 70 % minskning av koldioxidutsläppen på knappt tjugo år är politiskt omöjligt — särskilt när vi har skäl att frukta finansiella kriser samtidigt.”

  ”Till slut är kanske inte den exakta procentsatsen det viktigaste; inte heller tidtabellen. Det viktiga budskapet är att vi — svenskar och andra rika världsmedborgare — måste förstå och finna oss i att kurvorna över konsumtion och materiellt välstånd inte kan fortsätta att peka uppåt. Om rapporten lyckas ge insikten att vi för våra barnbarns skull måste bryta den trenden och finna en välfärd med ett annat innehåll har den ändå fyllt sitt syfte.”

   

   
   
  Huvudsidans artiklar
   

  Här används Hjapportal — Hjalmars rapportal — portal för rapporter