Bilden visar en ikon som illustrerar funktionen att flytta knappar
   
   

   
  2013-11-25

  Text och foto: Hjalmar Granath

  Folksport

  Om det någonsin blir som jag spådde i artikeln Harmlösa droger avseende kommersialiserad sport — att kommersialiseringen försvinner — så uppstår frågan hur själva sporten sedan bedrivs i fortsättningen. Jag minns inte hur det var innan sportutövarna blev proffs. Min minnesbild är bara 70-talets godtyckliga gränsdragning för vem som fick delta i OS. Med de förutsättningarna leker jag nu med tankarna kring den ställda frågan.

  Min första tanke är då att föreningar kan införlivas och drivas i kommunal regi (med kanslipersonal anställd av kommunen) utom de föreningar som vill utöva sin sport helt på egen bekostnad. Med hjälp av direktdemokrati (se Närmare demokrati) regleras vilka sportgrenar som kommunen bedriver och vilka avgifter som deltagarna ska betala. På samma sätt regleras åskådarnas entréavgifter.

  När man växer ur en sporthall och...

   

  Bilden visar Nyköpings centrala sporthall.

  ...bygger en ny så...

   

  Bilden visar det pågående bygget av Nyköpings nya sporthall i Rosvalla.

  ...får man mindre risk att inte ha full beläggning om man använder dem själv i stället för att hyra ut dem.

  Ur deltagarnas perspektiv blir sport en renodlad fritidsaktivitet, dock med ersättning för både resor (till tävlingar på annan ort) och förlorad arbetsinkomst. För de sportgrenar som medborgarna prioriterar (de grenar man vill att kommunen ska profilera sig på) får coacher traditionella kontrakt.

  Dessa tankar tål kanske att sugas på (i framtiden) innan de förkastas, så jag nöjer mig med dem tills vidare.

   

   
   
  Huvudsidans artiklar
   

  Här används Hjapportal — Hjalmars rapportal — portal för rapporter