Bilden visar en ikon som illustrerar funktionen att flytta knappar
   
   

   
  2013-11-01

  Text: Hjalmar Granath

  Stadsutvecklingens förebilder

  Nyligen skrev jag att det finns alltför få svenska exempel publicerade med avvägning mellan förtätning och stadsodling för en hel stad. Det finns dock gott om publicerade exempel i form av enstaka stadsdelar. I de fallen börjar man alltså i mindre skala för att få erfarenhet. Jag kan vara nöjd med det för stunden, under förutsättning att övriga kommuner (som inte driver liknande projekt) beskriver sina ambitioner att ta till sig såna erfarenheter. Bland annat behöver man reservera platser för stadsodling, med tydlig beskrivning i sina förtätningsplaner.

  En förebild för utbredd stadsodling är Uppsala. De har gjort en inspirationsguide som även förklarar vad stadsodling innebär:

   

  Bilden visar ett skärmklipp från Uppsalas webbplats, med länk till en guide under rubriken Inspirationsguide för stadsodling.

  (Urklipp från uppsala.se/stadsodling)

   

  Bilden visar ett skärmklipp från innehållsförteckningen i föregående guide.

   

  Två förebilder i form av enstaka stadsdelar är Rosengård i Malmö och Kvillebäcken i Göteborg. Se broschyren Hållbara stadsbyggnadsprojekt som har tagits fram av Delegationen för hållbara städer:

   

  Bilden visar ett skärmklipp från Delegationen för hållbara städers webbplats, med länk till en broschyr under rubriken Delegationens publikationer.

  (Urklipp från föregående länk)

   

  Bilden visar ett skärmklipp med en del (1 av 3) från broschyren, med rubriken Statligt stöd till utveckling av hållbara städer.
  Bilden visar nästa skärmklipp med andra delen (2 av 3) från samma broschyr, med rubriken Hållbara Rosengård i Malmö.
  Bilden visar nästa skärmklipp med sista delen från samma broschyr, med rubriken Innovativa Kvillebäcken i Göteborg.

  PS Min bedömning är att bilderna ovan från Malmö och Göteborg har blivit tillräckligt små här för att inte inkräkta på upphovsrätten. Dessutom är de ju aptitretare som ska locka till att titta på originalen. Följ länkarna! DS

   

   
   
  Huvudsidans artiklar
   

  Här används Hjapportal — Hjalmars rapportal — portal för rapporter