Bilden visar en ikon som illustrerar funktionen att flytta knappar
   
   

   
  2013-10-30

  Text: Hjalmar Granath

  Nyköping viker ner sig

  Frågan är om Nyköping gör rätt avvägning mellan förtätning och stadsodling, vilket är en del av hållbar stadsutveckling. Det finns tyvärr alltför få svenska exempel publicerade med avvägning för en hel stad (inte bara enstaka stadsdelar). Hur som helst så är nedanstående inte unikt för Nyköping. Det är dock ingen ursäkt för att vika ner sig.

  Kommunens ordlista förklarar Hållbar utveckling:

  "En utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov"

  Det blir behov av stadsodling i framtidens lågenergisamhälle. Man försvårar för stadsodling om man förtätar staden. Nyköping har ändå valt en hög grad av förtätning. Det valet är svårt att rubba eftersom det är en huvudstrategi. En del av beslutsunderlaget kommer från en konsultfirma som bygger sitt resonemang på befolkningens nuvarande betalningsvilja. Kommunen är visserligen medveten om motståndarnas argument att förtätning minskar grönområden, men man skriver vidare att "Utifrån de ekonomiska värdena så tar dock den täta staden ledning. Människor är villiga att betala ett högre pris för att bo i en tät stad". Visst har konsultfirman rätt avseende betalningsviljan, men varken konsultfirman eller vanligt folk har ansvar eller ens i åtanke att vara lika långsiktiga som kommunen borde vara.

  Källa 1:

  Fördjupad översiktsplan (till höger finns PDF)

   

  Urklipp från föregående länk:

   

  Bilden visar ett skärmklipp från Nyköpings webbplats med rubriken Förslag på hur Nyköping ska växa.
  Bilden visar ett skärmklipp från utställningsversionen av ett dokument med rubriken Fördjupad översiktsplan för Nyköpings tätort och Skavsta.
  Bilden visar ett skärmklipp med innehållsförteckningen ur föregående dokument.

   

  Källa 2:

  Bilaga 2 Nyköping framtida stadsbyggnad (Nyköping finns under 2012)

   

  Urklipp från föregående länk:

   

  Bilden visar ett skärmklipp från konsultfirmans webbplats, med länk till en bilaga under avsnittsrubriken 2012.
  Bilden visar ett skärmklipp med innehållsförteckningen i föregående bilaga.
   
   
  Huvudsidans artiklar
   

  Här används Hjapportal — Hjalmars rapportal — portal för rapporter