Bilden visar en ikon som illustrerar funktionen att flytta knappar
   
   

   
  2013-10-25

  Text och foto: Hjalmar Granath

  Landsting vs länsstyrelser

  De svenska politiska nivåerna är som bekant nationellt, regionalt och lokalt. Nationell och lokal politik är självklara för mig, men inte den regionala politiken. Mitt resonemang börjar kring regional utveckling. Trots att jag förespråkar maximal demokrati i de flesta sammanhang så tycker jag inte att regional utveckling behöver vara politiskt styrd. Det får räcka med demokratisk styrning på nationell och lokal nivå för den regionala utvecklingens skull, annars tenderar demokratin att tidvis bli alltför rörig. Folket kan ju rösta fram olika politiska inriktningar på varje nivå. Man får dåliga kompromisser redan med två politiska inriktningar. Jag vill inte ha tre olika samtidigt.

  Regional utveckling måste vi ändå ha, så jag söker ett annat sätt att ta hand om den. Jag önskar en lösning som är konsekvent (blanda inte länsstyrelser och landsting) och har kontinuitet (den politiska kräftgången bör som sagt tas bort på regional nivå). Som jag ser det kommer direktiv uppifrån, lokala önskemål underifrån och samordning sker i mitten. Samordning är en administrativ syssla som är opolitisk. De samordnande tjänstemännen placeras upptill för att vara opartiska, alltså i länsstyrelserna. Med andra ord överförs sådan personal från landstingen till länsstyrelserna, som i fortsättningen heter regionstyrelser eller liknande.

   

  Bilden visar entrén till Landstinget Sörmlands kansli.

  Vad händer med landstingen om den regionala politiken skulle upphöra? Mitt svar är total sammanläggning. Jag vill nämligen ha nationell hälso- och sjukvård med en enda linjeorganisation. Samma sak med kultur och folkhögskolor samt folktandvård i varsin nationell organisation. Privatisering är okej när en typ av verksamhet privatiseras över hela landet, med nationell samordning som hanterar deras kvalitetsledningssystem. Vi medborgare (tillika konsumenter och kravställare) måste ju kunna följa upp att verksamheterna bedrivs hållbart oavsett om det görs i offentlig regi eller inte.

   

   
   
  Huvudsidans artiklar
   

  Här används Hjapportal — Hjalmars rapportal — portal för rapporter