Bilden visar en ikon som illustrerar funktionen att flytta knappar
   
   

   
  2013-07-24

  Text och foto: Hjalmar Granath

  Omställningens tid

  Förändringsinitiativen på 70- och 90-talen kom av sig och folk lever som vanligt i sin falska trygghet, men nu har vi kanske sista chansen att förebygga globalt samhällskaos innan oljeflödet sinar eller världsekonomin kraschar av finansväsendets brister. Om du inte redan önskar att det snart blir en radikal samhällsförändring så är det hög tid att läsa den här boken.

   

  Bilden visar framsidan på en bok av Björn Forsberg med titeln Omställningens tid, och undertiteln Tillväxtens slut och jakten på en hållbar framtid.

  Det är vårt oljeberoende som boken sätter mest i fokus. Trots den uppmålade hotbilden så har boken en positiv syn som väcker optimism eftersom den beskriver överkomliga lösningar. En avgränsning är dock att ett nytt penningsystem inte ryms i boken, vilket författaren påpekar tidigt. För övrigt har boken gott om exempel med både svenska och utländska omställningsförebilder.

   

  Jag tycker att boken är lämplig att använda som en lärobok för den breda massan. Ett viktigt budskap i boken är nämligen att omställningskraften behöver komma underifrån. Det är inte någon annan som driver frågan om att lösa våra framtidsproblem. Förändringsviljan måste finnas hos vanligt folk så att vi röstar på de politiker som verkligen är beredda att verkställa omställningen. Citat ur boken:

  "Våra makthavare är fjättrade i de tankebanor som skapat vårt prekära läge. Marknadsekonomisk kapitalism, tillväxtdyrkan och konsumism."

  Se bokförlagets information och en TV-intervju.

  Om förändringstankarna ger mersmak så föreslår jag även webbplatsen Omställning Sverige och dess lokalgrupper såsom Nyköping.

   

   
   
  Huvudsidans artiklar
   

  Här används Hjapportal — Hjalmars rapportal — portal för rapporter